ទំនាក់ទំនង

តេ ៖ +៨៦ ៧៩១ ៨៨៨៥៧១៩៦
ទូរសារ ៖ ៨៦ ៧៩១ ៨៨៨៥៧១០៩

បច្ចេកវិទ្យា / បច្ចេកវិទ្យា+៨៦ ១៨០៧៩១៣៥១៩៩ +៨៦ ១៣២៥៧០៩៨០៩៩

អ៊ីមែល ៖  info@montarycompany.com

ADDRESS:

ផ្នែក​លក់ ៖ ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មណានឆាងម៉ុងតារី, បន្ទប់ ១៨០២, ជាន់ទី ១៨, អគារឆាងឈីងហ្គូវៅ, លេខ ៨, ផ្លូវហុងឆេង, ណានឆាង, ជាំងស៊ីប្រទេសចិន។

រោងចក្រ ៖  ក្រុមហ៊ុនយូនីហ្វូហ្វូម៉ុនម៉ារីថ្មខូអិលធីឌីមជ្ឈមណ្ឌលថ្មសៀដុងទីក្រុងអាន់កាំងទីក្រុងយុនហ្វូទីក្រុងក្វាងទុងប្រទេសចិន

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង