ពិព័រណ៍ Canton Online លើកទី ២១៨

ពិព័រណ៍ Canton គឺជាពិព័រណ៍នាំចូលនិងនាំចេញធំជាងគេនិងវែងជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិន។ ដោយឆ្នាំ ២០២០ គាត់បានរៀបចំវគ្គចំនួន ១២៨ វគ្គដោយជោគជ័យ។ នៅឆ្នាំនេះដោយសារផលប៉ះពាល់នៃការរីករាលដាលនេះ Canton Fair បានផ្លាស់ប្តូរតាមអ៊ិនធឺរណែត។ មានគេហទំព័រនិងកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់អ្នក។ ទាក់ទងទៅអតិថិជនអន្តរជាតិ


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ សីហា -២០២០